زاهدان بپاخاست

رسانک/ شامگاه امروز ٢۴ آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری در ایران شهروندان بلوچ در زاهدان به خیابان ها آمده و با شعار «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» به اعتراضات سراسری پیوستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*