دروغ پراکنی و توهین نماینده خامنه ای به مولوی عبدالحمید در نشست زابل

بر طبق گزارش رسانه های جمهوری اسلامی، محمد جواد حاج‌ علی ‌اکبری، رئیس هیئت اعزامی از سوی علی خامنه ای که با ماموریت مشخص “دلجویی” و “آشتی کنان” به بلوچستان آمده بود, هنگامی که پایش به زابل رسید سیرت واقعی خود را نشان داد و شروع به توهین و اتهام زنی علیه مولانا عبدالحمید کرد و گفت: “در حوادث اخیر استان کسانی که با توئیت زدن و سخنرانی‌های تحریک‌کننده آب به آسیاب دشمن ریخته‌اند باید پاسخگو باشند؛ آنها حتماً در خون‌های بی‌گناهی که به زمین ریخته شد سهیم هستند. همینجور انسان عین حرف‌های دشمن را بگیرد و در باب زنان و مباحث مختلف بیان کند؟ دشمن می‌خواهد از بانوان ما با یک مشت عناصر معلوم‌الحال، خارج‌نشینان، سلطنت‌طلبان فرسوده و منافقان کودک‌کش و آواره و بی‌هویت انتقام بگیرد؛ آن وقت شما در سخنرانی‌ها با حرف‌های مبهم و یکی به میخ و یکی به نعل زدن و طرح مباحث تحریک کننده و زیر سوال بردن نظام آسیب بزند؟! البته این موضوعات مختص حوادث اخیر نیست چرا که پیش از این هم هرجا فرصت کرده‌اند نیش زده‌اند. این همه زحمات و خدماتی که نظام مظلوم ما در طول ۴۳ سال انجام داده یک بار از زبان اینها بیان نشده و در این حوزه لال هستند اما زمانی که بخواهند اشکالات را مطرح کننده زبانشان دراز است.

این دروغگویی و فرافکنی نشان می دهد که علیرغم به اصطلاح دلجویی و تظاهر مسالمت آمیز و سالوس منشانه وی در زاهدان باید گفت: زاهدان کین جلوه در محراب و منبر می کنند؛ چون به زابل می روند آن کار دیگر می کنند.

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*