خون پاک شهدای بلوچستان قابل مذاکره، معامله و چشم پوشی نیست 

رژیم جمهوری اسلامی ایران با کشتار مردم بلوچستان در زاهدان و خاش قصد داشت ضمن ایجاد رعب و وحشت در صفوف مردم ایران که در حال به ثمر رساندن خیزش انقلابی خود هستند، افکار عمومی و اذهان مردم ایران و جهان را با ایجاد یک جنگ مسلحانه به بهانه‏ی واهی مبارزه با “گروه‏های مسلح تجزیه طلب” از خیزش انقلابی منحرف نماید. 

حال که تدبیر مردم بلوچ و حمایت مردم ایران و دنیای خارج از مردم زاهدان و خاش ترفندهای آخوندی را ناکام گذاشته و هر جمعه شاهد تجمعات اعتراضی هزاران نفری در بلوچستان هستیم، رژیم جهل و جور نمایندگانی را به بلوچستان اعزام نموده است تا با همکاری عوامل درونی وابسته به سپاه و مافیای مواد مخدر آن در بلوچستان از عمق فاجعه بکاهد، اعتراضات پیوسته‌ی مردم بلوچ را به محاق ببرد و خون پاک شهدای بلوچ را پایمال کند. شهدای بلوچستان در همراهی با خیزش انقلابی مردم ایران با شعار “زن، زندگی، آزادی” به خیابان‌ها آمدند و جان عزیزشان را از دست دادند. 

حزب مردم بلوچستان هرگونه مذاکره‌‌‏ای را تا رسیدن به خواست‏های مطرح شده‏ی سراسری و به احترام و همسویی با خیزش انقلابی کشور، با رژیم که در سراشیبی سقوط قرار گرفته، نادیده گرفتن خون شهدا ارزیابی می کند و از مردم بلوچستان انتظار دارد که این ترفند تحقیر آمیز به اصطلاح دلجویانه‏ی رژیم را که توهینی به ملت بلوچ است ناکام گذاشته و در همراهی با مردم ایران به آینده‌ای روشن پس از سقوط رژیم جمهوری اسلامی بیندیشند و در همین راستا عمل نمایند. بدیهی است که تنها در سایه‌ی نظامی دموکراتیک، سکولار و فدرال مردم بلوچ به حقوق برابر دست خواهند یافت. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*