گسیل نیروهای نظامی به شهرهای خاش و ايرانشهر

به گزارش رسانک، امروز شنبه ٢١ آبان ماه ۱۴۰۱ ، شمار زیادی از نیروهای نظامی به اصطلاح ضد شورش از زاهدان به سمت جنوب بلوچستان اعزام شدند.

گمان می‌رود این نیروها به شهرهای خاش، پهره (ايرانشهر) و راسک منتقل شوند.

طی روزهای اخیر هزاران نیروی نظامی از استان های همجوار بلوچستان به این استان اعزام شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*