ویدئوهایی از اعتراضات در شهرستان زهک

به گزارش رسانک، روز گذشته ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۱، مردم در شهرستان زهک نیز بپاخاستند که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به سمت آنها تیراندازی کرده و گاز اشک آور پرتاب کردند.

گسترش اعتراضات در بلوچستان نشان می‌دهد که مردم از خشونتی که جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه خشمگین تر شده و برای سرنگونی رژیم مصمم تر شده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*