صدای بلوچستان و کوردستان از قله‌های تهران

رسانک/ انقلاب جاری در ایران باعث شده تا مردم در نقاط مختلف، بر خلاف خواست جمهوری اسلامی، یکدیگر را پیدا کنند.

جمهوری اسلامی از اتحاد بین ملل مختلف واهمه داشته و اکنون با اتحاد می توانیم کابوسی دیگر برای جمهوری اسلامی بوجود بیاوریم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*