حرکت بعد از گل “هاشم شیرعلی” به یاد خدانور بلوچ

رسانک/ حرکت نمادین و تحسين برانگیز “هاشم شیرعلی” بازیکن بهبهانی در لیگ فوتسال به یاد خدانور لجعی، یاد شهید را در سالن زنده کرد.

هاشم شیرعلی پس از به ثمر رساندن گل، همانند عکس مشهور خدانور که هنگام بسته شدن وی به میله پرچم جمهوری اسلامی توسط نیروهای نظامی فاشیست ثبت شده بود؛ نشست و دستان خود را گره زد.

خدانور با مردم بود و همراه مردم ایستادگی کرد و جاویدان شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*