تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه تهران

رسانک/ امروز شنبه ٢١ آبان ماه ۱۴۰۱، اعتراضات در دانشگاه های مختلف ایران بر علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه داشت و دانشجویان علیه این رژیم شعار سر دادند.

ویدئو های منتشر شده توسط شورای صنفی دانشجویان نشان می‌دهد که دانشجویان دانشگاه علامه در تهران با برگزاری تجمع و سر دادن شعار، نام کشته‌شدگان اعتراضات را بر درخت‌ها آویزان کردند.

از جمله شعارهای سرداده شده:
“مرگ بر سه فاسد، شاه و شیخ و مجاهد”
“نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری”
“فرزند کارگرانیم، کنارشان میمانیم”
“از آسمان ایران، خون اگر ببارد، علامه متحد، قصد تسلیم ندارد”
“سکوت ما بردگیست، مقاومت زندگیست”
“رئیس حراست، نماد وقاحت”
“حراست پابوستون، دانشجو کابوستون”
“تا حرف حق رو گفتیم، صدای تیر شنفتیم”
“کشته شده خدانور، به دست چند تا مزدور”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*