تجمع اعتراضی بلوچ ها وکوردها در نروژ بر علیه جمهوری اسلامی

رسانک/ روز شنبه ٢١ آبان ماه ۱۴۰۱، کوردها و بلوچ های مقیم نروژ در مقابل ساختمان وزارت خارجه نروژ در شهر اسلو تجمع اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران برگزار کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*