چهل و دو روز پس از قتل عام مردم زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱ ، معترضان بلوچ ، ۴۲ روز پس از جمعه سیاه بلوچستان متحد و قدرتمندتر از قبل، خیابان های شهرهای مختلف بلوچستان را به تسخیر خود درآوردند.

در زاهدان مردم شعار «خامنه ای باطله، سپاهی قاتله» سر دادند.

رژیم جمهوری اسلامی با کشتار جمعه های خونین در زاهدان و خاش بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده است.

نخواهیم گذاشت خون شهدای بلوچستان پایمال شود و تا روز آزادی از پای نخواهیم نشست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*