ویدئویی از خیزش عظیم مردم در زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱ ، مردم شجاع شهر دُزاپ بار دیگر به جمهوری اسلامی اتحاد و همبستگی خود را برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی نشان دادند.

جمهوری اسلامی با قتل عام خواست مردم بلوچستان و ایران را ساکت کند ولی خشم بلوچستان نسبت به جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر می شود.

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*