“نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم”

رسانک/ جنایتی که جمهوری اسلامی در روز جمعه ۸ مهر ماه در زاهدان و در ۱٣ آبان ماه ۱۴۰۱ در شهر خاش انجام داد، بسیار هولناک بودند.

مردم بلوچستان این جنایات را در کنار سایر ظلم و ستم هایی که در طول چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی متحمل شده‌اند را نه خواهند بخشید و نه فراموش خواهند کرد.

“عکس ها از شهر زاهدان
٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*