نه به جمهوری اسلامی

رسانک/ اعتراضات مردمی در بلوچستان به طرق مختلف همچنان ادامه دارد و زن و مرد بر علیه جمهوری اسلامی بپاخاسته اند.

جوانان در ايرانشهر همچنان در مقابل جمهوری اسلامی مقاومت می‌کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*