مسدود کردن مسیر ترانزیتی سرباز_چابهار

به گزارش رسانک، شامگاه جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱ ، مردم معترض در منطقه جکیگور، محور ترانزیتی سرباز به چابهار را مسدود کردند.

گزارش ها حاکی است، اعتراضات در مناطق مذکور همچنان ادامه دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*