شروع اعتراضات در شهر چهبار

به گزارش رسانک ، امروز جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱ ، مردم در شهر چابهار به اعتراضات سراسری پیوستند.

شهرهای زاهدان، خاش، ايرانشهر، راسک و چابهار در حال اعتراض هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*