خدانور، پسر بلوچستان

رسانک/ خدانور لجعی که در تابستان سال جاری توسط نیروهای فاشیستی رژیم جمهوری اسلامی ایران در زاهدان بازداشت شده بود، اکنون بر سر زبان‌های همه ایرانیان است.

دادستان زاهدان اخیرا در سخنانی نژادپرستانه به دروغ او را تبعه افغانستان معرفی کرد. دادستان در اظهارات خود به دروغ گفت که خدانور شانزده فقره سرقت مسلحانه داشته که این سخن او خود، ثابت می‌کند که دستگاه قضایی ایران تا چه اندازه نژادپرست و دروغگو است.

دروغ های جمهوری اسلامی و مسئولان آن دیگر به ته رسیده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*