تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به سمت معترضان در شهر سراوان

رسانک/ امروز جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱، نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران به سمت مردم معترض در شهر شستون (سراوان) تیراندازی مستقیم کردند.

مردم می‌تواند این نیروهای سرکوبگر رژیم را محاصره کرده و با سنگ از خود دفاع کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*