“امسال سال خونه، خامنه ای سرنگونه”

رسانک/ مردم در زاهدان شعار “امسال سال خونه، خامنه ای سرنگونه” سر می‌دهند تا اعلام کنند، جنایتکار بزرگ و اصلی در بلوچستان و ایران شخص علی خامنه ای است.

گفتنی است که در شهرهای مختلف بلوچستان اعتراضات همچنان ادامه دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*