اعزام نیرو و خودروهای نظامی سرکوب به راسک

به گزارش رسانک، امروز ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۱، شملر زیادی از خودروهای نظامی و نیروهای سرکوبگر از ايرانشهر به راسک اعزام شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*