اعتراض مردم در شهر سراوان

رسانک/ امروز جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱، مردم در شهرستان شستون (سراوان) به اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی پیوستند.

آنها شعار مرگ بر سپاهی و بسیجی سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*