مشهد همصدای بلوچستان

رسانک/ آزادی خواهان در مشهد در چهلمین روز جمعه خونین زاهدان همراه ملت بلوچ بوده و نگذاشتند این جنایت جمهوری اسلامی در میان اخبار و اتفاقات این روزها فراموش شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*