عشق تکثیر می‌شود

رسانک/ نیروهای فاشیستی و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران بدانند که اگر به سمت هر شهروند بلوچ تیراندازی کنند، تاوان سنگینی خواهند داد.

بلوچ ها به یکدیگر عشق دارند و اکنون جهانیان شاهد بودند که خدانور بلوچ چگونه تکثير شد و به عشقی جاویدان تبدیل گشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*