شعار شماری از دختران بلوچ در خیابان دانشگاه زاهدان

به گزارش رسانک، شب گذشته ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، شماری از شیردختران بلوچ با حضور در خیابان دانشگاه زاهدان، علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران شعار سر دادند.

این انقلاب زن و مرد و کوچک و بزرگ نمی شناسد؛ همه بپاخاسته اند تا حکومت خامنه ای را سرنگون کنند.

گفتنی است که روز جمعه، ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۱، ملت بلوچ و همه مردم در سراسر ایران در حمایت از شهدای زاهدان و خاش تظاهرات برگزار خواهند کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*