زن، زندگی، آزادی

رسانک/ جمهوری اسلامی در طول چهار دهه حکمرانی ننگین خود توانسته، مفهوم بسیاری از لغات را وارونه به مردم تفهیم کند.

در این میان جمعی هستند که ممکن است سهواً مفاهیم غلط را بر دیگران دیکته می‌کنند.

اساسا تقلیل دادن معنای شعار زن، زندگی، آزادی به بحث حجاب و یا بی حجابی که جمهوری اسلامی آن را به بی بند و باری معنا می کند رویکرد درستی نسبت به این شعار نیست.

آزادی تعریف و مفاهیم گسترده ای دارد ولی آنچه امروز مردم در خیابان ها، فریادش را می‌زنند، داشتن حقوق و آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی است که جمهوری اسلامی آنها را از ما سلب کرده است.

حقوقی مثل آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق تحصیل به زبان مادری، حق آزادی دین و عقیده و انتخاب نوع زندگی و البته نوع پوشش.

از مفاهیم دیکته شده توسط جمهوری اسلامی استفاده نکنیم و خود را برای پذیرش مفاهیم ارزشمند “زن، زندگی، آزادی” آماده کنیم زیرا این انقلاب مال زنان است و سرآغازی به پایان دادن تبعیض علیه آنان می باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*