دعوت شیرزن بلوچ از مردم برای شرکت در تظاهرات بزرگ جمعه

رسانک/ یک شیرزن بلوچ از مردم بلوچستان دعوت می‌کند که در روز جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱، همه مردم در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ایران شرکت کنند.

این تجمع برای حمایت از خانواده شهدا، برای حمایت از بلوچ و بلوچستان و مولوی عبدالحمید صورت می گیرد.

بدنبال انتشار فراخوان هایی در سراسر ایران قرار است که همه مردم ایران در شهرهای خود دست به اعتراض گسترده علیه جمهوری اسلامی بزنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*