جمهوری اسلامی؛ حکومت دروغ و انکار

رسانک/ طی روزهای اخیر شاهد همبستگی گسترده در مناطق مختلف ایران برای گرامی داشت یاد شهدای زاهدان بوده‌ایم.

رژیم جمهوری اسلامی، حکومت دروغ و انکار است و تلاش‌هاییش برای منزوی کردن بلوچ و بلوچستان به شکست انجامیده است.

جمهوری اسلامی از اتحاد مردم هراس دترد ولی فردا جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱، مردم ایران بار دیگر برای همبستگی با بلوچستان به خیابان‌ها خواهند آمد.

(ویدئو: گفت‌وگو با رحیم بندویی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*