“این عمامه برای شهدای زاهدان پرانده شد”

رسانک/ امروز ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱، یکی از جوانان آزادیخواه با پراندن عمامه یک آخوند گفت: «این عمامه برای شهدای زاهدان پرانده شد.»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*