آن نظامی فاشیست بداند که خدانور همچنان در حال تکثیر است

رسانک/ چهارشنبه ١٨ آبان ماه ۱۴۰۱، تجمع اعتراضی ایرانیان ساکن « ارنج کانتی » کالیفرنیا ، در مراسم چهلم جانباختگان زاهدان به دست نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این تجمع هواداران « بامی استار » بلوچستان نیز شرکت داشتند.

آن نظامی فاشیست که خدانور را کتک زد و به میله پرچم جمهوری اسلامی بست بداند که خدانور همچنان در حال تکثیر است.

خدانوری که شناسنامه نداشت، نامش تا ابد در تاریخ معاصر مبارزات آزادیخواهانه‌ی مردم ایران ثبت شد!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*