نخواهیم گذاشت خون شهدای ما پایمال شود

رسانک/ زمان آن رسیده که شعار “از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران” را همه مردم در ایران در حمايت از شهدای بلوچستان عملی کنند.

در همه شهرهای ایران، چهارشنبه ای سیاه را برای جمهوری اسلامی رقم خواهیم زد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*