مراسم یادبود شهدای جمعه سیاه بلوچستان در دانشگاه امیرکبیر 

رسانک/ امروز چهارشنبه ١٨ آبان ماه ۱۴۰۱، دانشجویان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر مراسم یادبود شهدای بلوچستان را برگزار کردند. 

دانشجویان با روشن کردن شمع یاد کشته شدگان ٨ مهر ماه ١۴٠١ توسط دژخیمان جمهوری اسلامی در شهر دُزاپ (زاهدان) را گرامی داشتند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*