خدانور محبوب ایران شد

رسانک/ آن نظامیان فاشیستی که خدانور را در زاهدان مورد ضرب و شتم قرار داده و به میله پرچم جمهوری اسلامی بستند، چشمانشان را باز کنند و نگاه کنند که او چگونه محبوب ایرانیان شد و بر سر زبان جهانیان ماند.

این قدرتی است که “با مردم بودن”، به انسان می‌دهد. خدانور با اینکه هنوز دو ماه از آزادی اش نگذشته بود، آنقدر شجاع بود که بار دیگر بپاخاست و در کنار مردم بر علیه ظلمت جمهوری اسلامی ایستاد.

ویدئو دیوارنویسی دختر شجاع بلوچ از پهره (ایرانشهر) را نشان می دهد که یادآور می شود خون شهدای بلوچستان را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*