تحرکات مشکوک بر فراز شهر زاهدان

رسانک/ شامگاه چهارشنبه ١٨ آبان ماه ۱۴۰۱، تحرکاتی مشکوک از چندین هواپیما بر فراز شهر زاهدان مشاهده شد.

گمان می‌رود که این هواپیماها در حال اقداماتی هستند که ممکن است فقط نیروهای رده بالای رژیم جمهوری اسلامی از آن خبر داشته باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*