تابش نور خدا در قامت خدانور

رسانک/ کوردلانی که خدانور را به میله پرچم زندان بستند و به قصد تحقیر عکسش را منتشر کردند، نمی دانستند روزی این جوان شیرآبادی نمادی می‌شود برای آزادی، الگویی می‌شود برای تمام جوانان بلوچستان و ایران و خاری بر چشم دشمنان این سرزمین.

تکثیر تصویر و پرفورمنس های خدانور لجه ای در ایران و بسیاری از شهرهای جهان او را جاودانه کرده است.

به امید فردای آزادی که مجسمه بزرگی از خدانور در میدان اصلی شهر دزاپ (زاهدان) ساخته شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*