اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به کشتار مردم در بلوچستان توسط جمهوری اسلامی 

رسانک/ امروز چهارشنبه ١٨ آبان ماه ۱۴۰۱، دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در اعتراض به کشتار مردم بلوچ و سرکوب دانشجویان تحصن کردند. 

(گزارش تصویری) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*