اعتراضات و اعتصابات در بلوچستان پس از چهل روز

رسانک/ روز چهارشنبه ١٨ آبان ماه ۱۴۰۱، چهلم شهدای زاهدان بود و شهرهای زاهدان و خاش در اعتصاب بسر بردند.

از یک روز قبل این اعتصابات آغاز شده و قرار است تا پنجشنبه ادامه داشته باشد.

(ویدئو مربوط به گفتگوی مهندس رحیم بندویی با تلویزیون بی بی سی فارسی می‌باشد.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*