جوانانی که خواستند زندگی کنند!

رسانک/ در حدود دو ماه اخیر صدها جوان بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیده اند.

“خدانور لجه ای” یکی از آن صدها جوانی است که می‌خواست زندگی کند، میخواست با آزادی زندگی کند. این جوانان امیدهای ملت بلوچ و خانواده هایشان بودند.

خون های ریخته شده شهدای بلوچستان هرگز جبران نخواهند شد و سرنگونی جمهوری اسلامی فقط التیام کوچکی بر بلوچستان است و رساندن سزای این ظلم ها بر ظالمان هدف خواهد بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*