سعید پیرامون: اسطوره ورزشی از بلوچستان

اسطوره های ورزشی مثل علی دایی و علی کریمی به سعید پیرامون گلزن چابهاری تیم ملی فوتبال ساحلی ایران افتخار کردند زیرا نه تنها گل دوم را زد, بلکه به صورت نمادین موی خود را هم زد.

اگرچه شخص او را نمی شناسم, اما پدرش را از دوران نوجوانی می شناسم و خوشحالم که در این روزگار خونریز او برای چابهار و بلوچ و بلوچستان افتخار آفرید.

شاید شوخی نباشد اگر بگویم فوتبال ساحلی در دنیا از چابهار شروع شده بود. حتی نسل قبل از بنده در چابهار به دلیل نبود زمین فوتبال بر روی شن و ماسه های ساحل (در کنار اسکله قدیم) و یا در مسیل شنی کَور (رودخانه) فصلی چابهار فوتبال بازی می کردند و می کردیم.
یاد آن دوران بخیر.

عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*