خواست اکثریت مردم

رسانک/ کسانی که بود و نبودشان هیچ تفاوتی با يکديگر ندارد همانانی هستند که در انتخابات مجلس سر و دست شکستند و به پای مردم افتاده بودند.

پس از کشتار جمعی مردم توسط نیروهای امنیتی و نظامی در بلوچستان ، اکثریت قاطع مردم خواستار استعفای اعضای بلوچ مجلس هستند و از اعضای زابلی مجلس هم انتظاری جز این سکوت و عدم پذیرش مسئولیت وجود نداشت.

(گفتگوی خانم فریبا بلوچ با تلویزیون ایران اینترنشنال)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*