لحظه تحویل پیکر برخی از شهدا در خاش/ غرش تفتان را خواهید دید

رسانک/ جمهوری اسلامی با کشتن و قتل عام مردم نمی‌تواند، آنها را ساکت کند بلکه با شهید کردن هر نفر، صد نفر دیگر بیدار و آگاه خواهد شد.

جمهوری اسلامی بداند که ملت بلوچ دیگر پا پس نخواهد کشید و اجازه نخواهد داد که خون این جوانان پایمال شود.

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*