اعتراض دانش آموزان زاهدانی به کشتار مردم در بلوچستان

رسانک/ امروز یکشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، دانش آموزان اهل دُزاپ (زاهدان) در مسیر مدرسه “شعار مرگ بر دیکتاتور” سر دادند.

کودکان بلوچستان هم به رشد و آگاهی بالایی رسیده اند و کشتار برادران و خواهران خود را دیگر برنمی تابند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*