آیا کینە و نفرتی پشت قتل عام مردم بلوچستان قرار دارد یا فراتر از آن اهداف استراتژیک است؟

رسانک/ در طول چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران بر بلوچستان، این سرزمین از لحاظ همه شاخص های توسعه و عمران در پایین ترین سطح قرار گرفته است.

در قتل عام مردم در بلوچستان توسط جمهوری اسلامی، تلاش های بسیاری در حال جریان است تا اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را به بیراهه کشانده و به نوعی جنگ مذهبی به راه باندازند ولی مردم در بلوچستان چه بلوچ و چه زابلی و چه سُنی و چه شیعه آگاه هستند.

(گفت‌وگو تلویزیون آرین با ناصر بلیدەای، دبیر کل حزب مردم بلوچستان)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*