برگزاری تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در هامبورگ آلمان

به گزارش رسانک، روز شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱، شماری از ایرانیان متشکل از ملل مختلف در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ایران در شهر هامبورگ آلمان، جلوی مرکز اسلامی تجمعی مسالمت آمیز برگزار کردند.

در این تظاهرات اتحاد ملل تحت ستم در جغرافیای ایران به نمایش گذاشته شد و اعلام شد برای سرنگونی جمهوری اسلامی اتحاد راه پیروزی را نشان خواهد داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*