بازداشت یک کودک توسط نیروهای امنیتی در دُزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، روز جمعه ١٣ آبان ماه ۱۴۰۱، نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات شهرستان دُزاپ یک کودک بلوچ را بازداشت کردند.

هویت این شهروند بلوچ “رحیم براهویی” ١٧ ساله، فرزند نعیم اهل دُزاپ توسط رسانک محرز گشته است.

گفته می‌شود نیروهای امنیتی پس از آنکه رحیم نماز جمعه را خوانده و در حال برگشت به منزل بوده، بازداشت کرده‌اند.

از وضعیت و محل نگهداری دقیق این شهروند بلوچ تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکر است که در پی اعتراضات اخیر نیروهای نظامی و امنیتی بسیاری از شهروندان بلوچ را در شهرهای مختلف بلوچستان بازداشت کرده اند که از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست.

گروهخبریتحلیلی_رسانک

اعتراضاتسراسری #اعتصاباتسراسری #بازداشتخودسرانه #حقوقشهروندی #نقضحقوقبشر #زندانیانبلوچ #دزاپ #زاهدان #جمعهسیاه #کودکان_بلوچ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*