“یا شهادت یا آزادی”

رسانک/ اعتراضات در مرکز بلوچستان ،شهر دُزاپ (زاهدان) توسط مردم شجاع این شهر همچنان ادامه دارد.

آنها کوتاه نمی‌آیند و هیچ قصدی برای آن ندارند تا از خون برادارن خود دفاع کرده و برای سرزمین خود آزادی به ارمغان بیاورند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*