ویدئو هایی از خیزش مردم در خاش

رسانک/ مردم در شهر واش (خاش) بر علیه جمهوری اسلامی بپاخاستند.

مردم شعارهایی علیه جمهوری اسلامی ایران در سر دادند.

معترضان پس از تیراندازی نیروهای نظامی اقدام به سنگ پراکنی به سمت فرمانداری کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*