ویدئویی از خیزش عظیم مردم در زاهدان

رسانک/ اینجا مرکز بلوچستان، شهر دُزاپ (زاهدان) است، صحنه ای که دیگر برای همگان آشنا شده است.

این انقلاب تا حصول پیروزی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت زیرا عزم ما برای پایمال نشدن خون شهیدان مان جزم است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*