مسدود کردن محور ترانزیتی شهرستان سرباز به چابهار توسط معترضان در فیروزآباد راسک

به گزارش رسانک، امروز جمعه ١٣ آبان ماه ۱۴۰۱، اعتراضات در شهرهای مختلف بلوچستان با قدرت تمام در حال تداوم است.

در روستای فیروزآباد شهرستان راسک، معترضان محور ترانزیتی سرباز به چهبار را مسدود کرده و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*