سراوان بپاخاست؛ شلیک گاز اشک آور توسط نیروهای نظامی

رسانک/ امروز جمعه ١٣ آبان ماه ۱۴۰۱ ، مردم در شهر شستون (سراوان) بار دیگر بر علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

نیروهای نظامی در این شهرستان به سمت مردم معترض گاز اشک آور شلیک کردند.

اکثر شهرهای بلوچستان بپاخاسته و خواستار سرنگونی حکومت علی خامنه ای هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*