زخمی شدن یک نفر در دُزاپ در پی تیراندازی نیروهای نظامی

رسانک/ خبرها حاکی از زخمی شدن یک شهروند بلوچ در پی تیراندازی نیروهای نظامی به سمت معترضان در شهر دُزاپ است.

مردم در خیابان مولوی عبدالعزیز در حال اعتراض هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*