جمعه خونین خاش

رسانک/ پنج هفته پس از جمعه سیاه بلوچستان در شهر زاهدان که نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران صدها شهروند بلوچ را کشته و زخمی کردند، امروز جمعه ١٣ آبان ماه ۱۴۰۱، شهروندان خاش به خاک و خون کشیده شدند تا جمهوری اسلامی خوی وحشیگری خود را بار دیگر نشان دهد.

این مردم، این جوانان اگر قرار بود که ساکت بمانند بعد از جمعه خونین زاهدان ساکت می‌شدند.

بنابراین این شعار خود را تکرار می‌کنیم : “نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*